Sinds 1954

De Delftse vereniging van vogelliefhebbers “Vogelvreugd Delft” werd opgericht op 09-04-1954 door een aantal enthousiaste liefhebbers van vogels, zowel dames als heren. Echter ook jongeren wilden hun kennis over alles wat er te leren valt op vogelgebied in verenigingsverband uitbreiden.

Door het uitwisselen van ervaringen en het luisteren naar deskundigen, die regelmatig worden uitgenodigd, is het houden van en kweken met vogels een geweldige hobby.

Tentoonstelling en meer

Ieder jaar wordt er een tentoonstelling gehouden. Door de keuring van vakbekwame keurmeesters ervaren we in welke kwaliteit onze vogels zich bevinden.

Ook u kunt thuis met deze hobby op kleine of grote schaal zich daar dagelijks mee bezig houden en als  lid van “Vogelvreugd Delft” de maandelijkse gezellige maar ook leerzame avonden meemaken. De contactavonden van ons zijn vanaf 2017 op de eerste dinsdag van de maand vanaf 20:00 uur.

Word nu lid!