Nieuwsbrief mei 2020

Beste Vogelvrienden.

Hier voor licht een belangrijke nieuwsbrief voor u als leden van Vogelvreugd.

Zoals velen van u al gehoord hebben op de jaarvergadering houdt Vogelvereniging Vogelvreugd op 31.12.2020 op te bestaan. Er waren te weinig bestuursleden die nog door wilden gaan. Ook omdat de club steeds kleiner wordt kwam het werk altijd op een klein aantal mensen terecht.

Wat ook nog mee speelt is dat Gerard van Oosten te kennen heeft gegeven dat wij, om begrijpelijke reden, per 1 juli geen gebruik meer kunnen maken van zijn locatie. Omdat wij dan geen opslag ruimte meer hebben en de tentoonstelling daar niet meer kunnen houden, is het niet haalbaar meer om nog door te gaan.  Wij zijn de familie heel dankbaar dat wij vele jaren van hun ruimte gebruik hebben mogen maken.

De komen de maand gaan wij de opslag ruimte leeg halen.

Als het corona virus het toe laat gaan de contactavonden tot en met december gewoon door op de eerste dinsdag van de maand zo als wij gewend zijn.

Kom vooral op de eerste contact avond in september zodat wij op eventuele vragen antwoord kunnen geven.

Graag tot ziens op dinsdag 1 september.

Mieke Schrier secretaresse.