Nieuwsbrief januari 2020

Beste vogelvrienden,

Hierbij ligt het eerste contactblad van 2020 voor jullie. Nu alle feestdagen weer voorbij zijn gaan wij weer met frisse moed het nieuwe seizoen in. De voorzitter is weer helemaal hersteld en kan zijn taken weer volledig waarnemen.

De eerste contact avond is de jaarvergadering, meestal een saaie avond maar het is wel nuttig om met elkaar alles te controleren. Klik HIER voor de agenda van de vergadering.

De volgende contact avonden zijn op:
– 3 maart
– 7 april
– 5 mei

Eventueel in overleg op een andere avond.

2 juni is weer de wok avond, hierna staat de vakantie alweer voor de deur.

Dit jaar zijn er drie 25e jarige jubilarissen. De planning was om ze op de Nieuwjaarsreceptie uit te reiken, maar toen waren de speldjes nog niet in ons bezit. Zodat wij dat nu tijdens de jaarvergadering gaan doen.

De penningmeester vraagt aan de leden om hun contributie, 37 euro voor de volle leden en 27 euro voor de gast leden te voldoen . Dit kan contant op jaarvergadering of via de bank. Het IBAN nummer is NL82 INGB 0001 5903 14

Ook vraagt de ringencommissaris de ringen op tijd te bestellen.

Als jullie eventueel nieuws hebben of iets te koop willen aanbieden kan dat via de website. Piet van Puffelen is hiervoor het aanspreekpunt.

Willen jullie eventueel nog een onderwerp, invulling of spreker tijdens de contactavond, dan horen wij dat graag van jullie. Graag tot ziens op de jaarvergadering!

Mieke Schrier | Secretaresse