Goudbuikje | Amandava Subflava

Bron: Speciaalcub Afrikaanse Prachtvinken
Met hun 9- 10 cm grootte zijn het de kleinste Afrikaanse prachtvinken, zijn zeer beweeglijk en vertoeven veel op de grond. Zijn daarom ook in de volière beter te zien en zeer verdraagzaam.

Beschrijving nominaatvorm:

Man: de kop, nek, mantel, rug en vleugeldekken zijn olijfgroen. De jukbeenderen, kin en keel zijn geel. De zijkanten van de keel grijsachtig. De wenkbrauwstrepen zijn rood en de teugeltjes vertonen tot de ogen een fijne zwarte streep. De borst, buik en onderstaartdekveren zijn
oranje geel van kleur .Naar onderen toe toe wordt de kleur oranjerood. De vleugelpennen zijn zwart met donker olijfkleurige zomen.
Staartveren nagenoeg zwart. De ogen zijn oranjerood. De snavel is aan de zijkanten rood met boven en beneden een zwarte streep naar de snavelpunt toe. De pootjes zijn vleeskleurig.

Popjes: moeten het met wat minder doen, zijn minder uitbundig gekleurd. Zij missen de rode wenkbrauwstrepen. De borst is geel. Alleen de buik en onderstaartdekveren zijn oranje kleurig.

De vogeltjes leven in moerasgebieden, rivieren en meren met vooral hoog gras, papyrus en rietbegroeiing en worden in groepen gezien. Favoriete voedsel is fijn graszaad en levend voer als er jongen zijn. Het gebouwde nest is bolvormig met invliegopening aan de zijkant tussen rietstengels, grassen en lage struiken. De man sleept het materiaal aan en het popje stoffeert. Waar heb ik dit meer gehoord.

Kweekverslag

In de rijk beplante volière zijn velerlei nestkastjes aanwezig, maar het liefst zoeken ze een plekje in klimop of dichte struiken. Ze slepen allerlei materiaal aan voor het nest , wat ze met fijn materiaal afwerken zoals uitgeplozen sisaltouw en veertjes. Er worden 4-8 eitjes in gelegd ( 8-9 mm) en het broeden wordt gestart. Alleen op de dag helpt het mannetje mee in wisselbeurt. De rest van de dag en nacht is voor het popje. Na 7-10 dagen komen de ouders meer van het nest. Het zijn zeer trouwe broeders. Komen bij binnengaan van de volière gelijk van het nest en keren daarna snel weer terug als het rustig is. Vogeltje voor de beginner.

Na 12-14 dagen komen de eitjes uit, afhankelijk van de temperatuur en het voeren met eivoer en dierlijke materialen kan beginnen. Tijdens het broeden en al snel na het uitkomen van de eitjes wordt er maar weinig eivoer gegeten. Na een kleine 3 weken vliegen de jongen uit en 2 weken later eten ze zelf.

Een voorbeeld van enkele kwekers wil ik U niet onthouden met hun experimenten om vogels te kweken.

Sommige kwekers die maar 1 koppel goudbuikjes in de volière hebben, laten de Goudbuikjes los als ze jongen hebben. (Met Japanse Nachtegalen wordt het ook wel gedaan) Het volière gedeelte wordt afgesloten en de buitendeur gaat open, De man gaat er als een speer vandoor, terwijl de pop op de jongen bleef zitten Je zag de man overal in de tuin alle soorten levend voer verzamelde en regelmatig naar het nest ging. Tegen de avond ging de deur dicht om ongewenste bezoekers te weren. Na 5 dagen ging ook de pop mee op jacht. 12 dagen later de deur op slot gehouden. Enkele dagen hierna vlogen de jongen uit. Te laat de deur te sluiten en je ben de vogels kwijt. Het laat zien hoe trouw vogelouders kunnen zijn.

Zelf heb ik dit nog niet gedaan. In de binnenvoliere heb ik de achterwand geheel van kunstboomgroen voorzien. Deze zijn in betongaas gestoken wat daar gemonteerd is. Allerlei nest gelegenheden zijn er in gemaakt en ze vinden het prima. In de buitenvoliere staat een bak voor fruitresten welke met gaas overspannen is om fruitvliegjes te lokken. Het werkt prima.Mijn vaste voeding is het tropenzaad van Jan van Soest dat met Japanse millet, onkruidzaden en graszaad wordt aangevuld. Het zacht voer wordt altijd dagelijks gegeven. Nooit dode jonge vogels

Het zachtvoer is van Aves ( 3 beschuiten, 1 hard gekookt ei van 60 gram en 1 schepje aves) en het eivoer van Jan van Soest. Dit wordt aangevuld met insecten en universeelvoer, vogelkruiden, knoflookpoeder, hennepzaad en fodiopaddy. In de broedtijd aangevuld met ingevroren miereeitjes, pinkies en buffelo, want levende materialen brengen het ouderkoppel eerder in baltstemming. Daarnaast wordt er kiemzaad, winterpeen en ander groen door het eivoer gedaan. Voor de vakantietijd worden dagelijkse porties eivoer gemaakten en in de vrieskast gedaan. Na ontdooien gemakkelijk voor vakantiekracht.